Thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ hơn 8.500 gia đình có công về nhà ở trong 2 năm 2013-2014. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát bổ sung và điều tra tình trạng thực tế, số lượng này đã giảm đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *