Trong tháng 8, toàn tỉnh thực hiện gần 260 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng tổng số vốn 8 tháng qua các các ngành, các địa phương đã triển khai thi công các công trình, dự án đạt gần 61% kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *