Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá sản xuất trong nước. Chính vì vậy, đã góp phần nâng cao tỷ lệ hàng Việt trên thị trường.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *