Vĩnh Long hiện có 110 HTX và 1 Liên hiệp HTX, với 7.300 xã viên, có vốn điều lệ 147 tỷ đồng. Năm 2013, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã đạt gần 500 tỷ đồng và thu nhập bình quân của xã viên đạt gần 50 triệu đồng / người / năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *