Theo kế hoạch của Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, trong mùa khô năm nay, tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai thi công 176 công trình thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.Tổng kinh phí thực hiện các công trình này dự kiến hơn 47 tỉ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *