Nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải  trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư công trình Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4 trên địa bàn xã Hoà Phú – huyện Long Hồ, với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *