Tiếp tục thực hiện Quyết định 1956 của của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn, năm 2014 Vĩnh Long được phân bổ 10 tỷ đồng để triển khai tổ chức các lớp đào tạo cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *