Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về công tác giải quyết việc làm cho người lao động, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho trên 22.200 lao động.

6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động, đạt 45% kế hoạch cả năm. Trong đó, các trung tâm giới thiệu việc làm đã tư vấn, giới thiệu cho gần 1.300 người làm việc trong và ngoài tỉnh.

Công tác xuất khẩu lao động có chiều hướng thuận lợi hơn trước. Tính đến nay, Vĩnh Long có 259 người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngoài ra, các địa phương cũng đã giải ngân được 180 dự án vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền trên 9 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.600 lao động có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm, các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường, cơ sở dạy nghề đào tạo hơn 10.000 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật lên hơn 33%, trong đó, số lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ hơn 20%.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *