Triển khai thực hiện đề án 1956 về chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *