Tiếp tục thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh, năm 2016 Vĩnh Long dành trên 11 tỷ đồng hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi và giáo viên mầm non.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *