Sen Đôn Ta là một trong những lễ hội quan trọng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer Nam bộ diễn ra trong 3 ngày 16,17 và 18/9. Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp để đồng bào Khmer đón lễ Sen Đôn Ta vui tươi, ý nghĩa, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *