Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 180 trường học đạt chuẩn, chiếm trên 41% số trường học trong tỉnh. Trong số trường đạt chuẩn, có 101 trường Tiểu học, 36 trường THCS, 34 trường Mầm Non và 9 trường THPT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *