Trước những diễn biến phức tạp của lũ trên sông Cửu Long năm nay, Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *