Tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản tỉnh Vĩnh Long  đã và đang kết nối với Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cung ứng combo nông sản cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Đến nay, tổ đã hỗ trợ cung ứng 3.000 combo. Theo kế hoạch, Vĩnh Long sẽ cung ứng thêm 2.000 combo trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *