Thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Vĩnh Long đã tập trung đầu tư cho các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên hiện nay, tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi và đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *