Theo thống kê của ngành chức năng , tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  còn 67 công trình – dự án dù đã hoàn thành,  nhưng Chủ  đầu  tư chưa  thực hiện quyết  toán với Kho bạc nhà nước. Việc chậm thực hiện quyết toán là một trong những nguyên nhân làm chậm  tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *