Từ đầu năm đến nay, mặc dù ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi trọng điểm nhưng đến nay vẫn còn nhiều công trình chưa hoàn thành theo như kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *