Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định sô  3199 và Quyết định số 3200 phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 219 mẹ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có đủ điều kiện công nhận theo tinh thần nghị định 56 của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *