Tỉnh Vĩnh Long hiện có 11 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 45 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hơn 500 di tích phổ thông, nhiều công trình kiến trúc nhà xưa và hàng trăm ngàn tư liệu, hiện vật khác. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *