Diễn biến phức tạp về hạn và mặn xâm nhập tại các tỉnh thành khu vực ĐBSCL, dự báo trong năm nay tỉnh Vĩnh Long cũng có khoảng 60.000 ha đất sản xuất nông nghiệp sẽ ảnh hưởng do mặn xâm nhập. Trong đó,các huyện Vũng Liêm và Trà Ôn bị ảnh hưởng nhiều nhất với biên độ mặn từ 3 đến 5 phần ngàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *