Theo dự báo của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, trong vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh có khoảng 25.000 ha đất ruộng phải dùng máy bơm hỗ trợ chống hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *