Trong đợt hạn mặn vừa qua, có 10.409 hộ nông dân ở 3 huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Mang Thít được hỗ trợ hơn 7 tỷ 106 triệu đồng. Đến nay, việc chi tiền hỗ trợ cho nông dân đã cơ bản hoàn thành với tỉ lệ chi hơn 98,6 %.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *