Theo kế hoạch, Chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của tỉnh Vĩnh Long sẽ được tiến hành trong hai năm 2014 – 2015, nhưng đến nay tất cả các địa phương trong tỉnh cơ bản đã hoàn thành công tác rà soát trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *