Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, mặc dù năm nay lũ thấp và mức độ ảnh hưởng của lũ không lớn như các tỉnh đầu nguồn, nhưng diễn biến của tình hình mưa lũ kết hợp triều cường tháng 9 tháng 10 hàng năm trên địa bàn tỉnh luôn có những tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *