Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 55 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký  trên 576,5 triệu đôla Mỹ.  Trong này, nguồn vốn đã triển khai thực hiện trên 310 triệu đôla Mỹ. Hiện  khu  vực FDI đóng góp khoảng 5% trong tổng GRDP toàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *