Để phát triển theo hướng bền vững, tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ cá tra và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *