Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã áp dụng thành công các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như GAP, Globalgap hay Vietgap. Các bộ tiêu chuẩn này không những góp phần đảm bảo an toàn cho người sản xuất mà còn tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *