Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc bổ sung thêm các doanh nghiệp thực hiện nhà ở xã hội, trong đó có 2 doanh nghiệp của Vĩnh Long.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *