Thời gian qua,việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ Ban quản lý sang doanh nghiệp hoặc HTX khai thác, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *