Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững và an toàn sinh học, tỉnh Vĩnh Long vận động người dân mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại để vừa nâng cao lợi nhuận, quản lý tốt dịch bệnh đồng thời cũng góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *