Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu Ban chỉ uy Phòng chống thiên – Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh từ nay đến ngày 24 tháng 4 năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *