Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID -19, trong những ngày qua thực hiện Chỉ  thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ đạo của Chủ  tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ,  các sở – ngành , địa phương và người  dân  đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 tại các khu chung cư trên địa bàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *