Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, thực hiện tiêu chí “Môi trường và an toàn thực phẩm” trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, Vĩnh Long có 58/89 xã đạt tiêu chí này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *