Phát huy truyền thống vẻ vang của ngày 30 tháng Tư lịch sử,  trong chặng đường 45 năm qua, kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long không ngừng phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh nhà đạt được những thành tựu to lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *