Nhân rộng mô hình chăn nuôi tập trung, cải tạo chất lượng con giống và gắn vùng sản xuất với tổ chức lại thị trường tiêu thụ là những giải pháp quan trọng sẽ được ngành nông nghiệp Vĩnh Long tập trung thực hiện trong năm 2016, nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *