Theo tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 135 cơ sở y tế sẵn sàng phục vụ phòng, chống dịch Covid – 19 khi tình huống có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *