Theo Ban chỉ huy  PCTT, TKCN tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 115 căn nhà bị ảnh hưởng của giông lốc, gió lớn với tổng thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng. Huyện Bình Tân là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *