Thực hiện chỉ đạo về xây dựng y tế học đường, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư trang bị cơ sở vật chất và con người để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *