Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch này, mực nước trên sông rạch trong tỉnh sẽ xuất hiện đạt đỉnh vào ngày 11,12 tháng 9, có khả năng đạt xấp xỉ trên báo động 3. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *