Để thu hút đầu tư , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với  bảo vệ môi trường, thời gian qua cùng với việc tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng các KCN, tỉnh Vĩnh Long còn quan tâm ứng công nghệ cao vào việc xử lý nước thải tại các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *