Tỉnh Vĩnh Long hiện đang triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, điều hành. Bước đầu mang lại hiệu quả và góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *