Người dân ở thị trấn phải sử dụng nước sinh hoạt bị nhiễm mặn, trong khi ở nông thôn việc sản xuất cũng bị ảnh hưởng khi nhiều diện tích trồng màu trên địa bàn huyện Vũng Liêm không có nước để tưới. Rau màu vì vậy không phát triển, năng suất thấp, thậm chí bị mất trắng. Cung không đủ cầu dẫn đến giá bán rau cải ở chợ Vũng Liêm cũng tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *