Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đòi hỏi nông sản vừa đạt chất lượng, vừa phải an toàn cho sức khỏe. Do vậy, đặt ra vấn đề kiểm định môi trường đất, nước phục vụ sản xuất và sản phẩm. Thấy được nhu cầu này, tận dụng nguồn nhân lực, trang thiết bị sẵn có, Viện Cây ăn quả miền Nam đã thành lập “Phòng thí nghiệm trung tâm phân tích kiểm nghiệm vật tư nông sản và môi trường”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *