Kết quả khảo sát mới đây của Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh Vĩnh Long thì xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân là một trong những xã có số tiêu chí được công nhận thấp nhất, chỉ 10/19 tiêu chí. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *