Qua vận động của chính quyền, nhân dân nhiều địa phương nằm cặp đường tỉnh 901 và 907 trồng hoa và cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho xã nông thôn mới. Thế nhưng khi cây đang phát triển tốt thì đơn vị quản lý các tuyến đường này đến chặt bỏ, gây tiếc nuối trong nhân dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *