Nghị Định 155 của Chính phủ “Quy đỊnh về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” có hiệu lực từ ngày 1/2/2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *