Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những năm qua ngành tổ chức, xây dựng đảng tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *