Ngày 8/5, Vụ Dân tộc thiểu số – Ủy ban Dân tộc Trung ương phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *