Để đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *