UBND tỉnh Vĩnh Long đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ- giải pháp chủ yếu chỉ đạo – điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *